Mindfulness ændrer hjernen

Den gode nyhed

Forskning har vist, at når man dyrker mindfulness 6-8 uger 10 til 20 min. om dagen kan man måle positive ændringer i hjernen. Ved mindfulness opløses de uhensigtsmæssige tankesæt og området i hjernen for glæde og kreativitet (hippocampus) styrkes.

Forbindelser i hjernen

Når man i længere tid er stresset og nedtrykt, laver hjernen forbindelser af de negative tanker, som vi tænker og vi skaber tankemønstre. Når man kommer ud af sin stress eller nedtrykthed, kan blot mindre ting igen udløse hele det tankesæt, som i første omgang gav anledning til nedtrykthed. Når man regelmæssigt praktiserer mindfulness opløses tankemønstrene efterhånden, altså de forbindelser af negative tanker, som hjernen har opbygget.

 

Mindfulness ændrer hjernen

Amygdala og hippocampus er to områder i hjernen. Amygdala står for angst og flugt og aktiveres og vokser i stress situationer og aftager ved ro og glæde.
Hippocampus står for kreativitet og glæde, ser muligheder og finder løsninger. Hippocampus skrumper ved overbelastning og kan tage skade ved længerevarende stress. Når vi praktiserer mindfulness vokser området for glæde og området fra frygt bliver mindre. Se illustration:

 

Kontakt mig

Kontakt mig allerede i dag for en snak omkring dine behov. Jeg hjælper dig både videre som privatperson og som virksomhed.
Kontakt mig her
Copy link
Powered by Social Snap